Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Víno Šírava

Podujatie s názvom ´´ Víno Šírava´´ sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa začalo konať v roku 2016.

Doteraz bolo úspešne napísaných 5 častí tohto podujatia a momentálne prebiehajú práce na ďalšom projekte tohto typu. Podujatie má za účel spojiť vinársku tradíciu na Slovensku, od západnej časti republiky – Vinohradov Bratislava , Skalická vinohradnícka oblasť až po východnú časť, kde sa nachádzajú významné vinohradnícke oblasti – Tokaj, či lokálne oblasti v blízkosti Zemplínskej šíravy – Orechová, Tibava.

 

Postupne do tejto súťaže pribudli aj vína od zahraničných pestovateľov a výrobcov. Podujatia sa zúčastnili vína z Ukrajiny, či Gruzínska.

Vyhodnocovanie podujatia má vždy na starosti vysoko kvalifikovaná a odborná porota, ktorá sa snaží zo stoviek vín vybrať tie najkvalitnejšie kúsky.

 

Vytvorme spolu tradíciu

na Slovensku máme koncipovaných 6 vinohradníckych oblastí, ktoré sa ďalej členia na rajóny a vinohradnícke obce. Každý rok sa uskutoční množstvo degustačných súťaží regionálnej či celoslovenskej povahy. Práve výnimočnosť, takého produktu akým víno nesporne je, položilo základy myšlienky organizovať súťaž na neobyčajnom mieste a to vo Východoslovenskej, vinohradníckej oblasti priamo pri brehu Slovenského mora na Zemplínskej Šírave, neďaleko od ďalšej významnej vinohradníckej oblasti Tokaj.

 

Spojenie vína a krásneho miesta na Slovensku, vytvorilo ideál tejto myšlienky a podujatia s príznačným názvom „Víno Šírava“. Degustačná súťaž Víno Šírava organizovaná pod záštitou ŠVPS SR (Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky) odštartovala v roku 2016. Hlavným zámerom tohto podujatia je spoločensky pozdvihnúť a dostať do lepšieho a odbornejšieho povedomia víno ako vzácny produkt. Produkt, ktorý je v dnešnej spoločnosti či už doma alebo vo svete veľmi vyhľadávaný a neobyčajný. Ponúknuť milovníkom vína ale aj laickej, širokej verejnosti možnosť zúčastniť sa tohto podujatia, degustovať a odlišovať druhy vína na základe chutí, vône, vzhľadu atď..

 

Celá povaha podujatia ako prepojenie odbornej súťaže za účasti uznávaných odborníkov, zúčastnených vinárov a širokej verejnosti v spojení s výnimočným miestom a bohatým programom, dáva tejto súťaži veľký potenciál budovať tradíciu s pevným základom.

1d0e-e3c0.webp

Súťaž Víno Šírava | 2017

ee3a-dfe4.jpg

Súťaž Víno Šírava | 2016

a10c-e66d.webp

Súťaž Vino Šírava | 2019

424f-957c.webp

Súťaž Víno Šírava | 2018

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk