Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Akadémia zabezpečuje vzdelanie v odboroch

 • Gastronómia
 • Zdravá výživa
 • IT technológie
 • Zdravotníctvo

Verejná správa
Vyššie spomenuté vzdelávacie programy majú pridelenú akreditáciu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vzdelávacie programy, ktoré vám ponúkame, sú vedené lektormi s bohatými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, a taktiež s dlhoročnou praxou v jednotlivých profesijných odboroch.

Výsledkom vzdelávania, okrem zvýšenia kvalifikácie a rozšírenie vedomostí v danej oblasti, je certifikát, ktorý organizácia udeľuje absolventom vzdelávania. Akadémia odborného vzdelávania, spolupracuje nielen s domácim trhom ale aj zo zahraničným, ako napríklad Taliansko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko a Ukrajina.

V týchto krajinách máme renovovaných partnerov, ktorý v tejto oblasti pôsobia a poskytujú služby na najvyššej úrovni, sú to školy, alebo poskytovatelia gastronomických služieb a gastronomického servisu.

Akadémia zabezpečuje vzdelanie v odboroch

Naše vzdelávanie

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o. úspešne zrealizovala už niekoľko vzdelávacích kurzov, školení či súťaží v akreditovaných vzdelávacích programoch.

Medzi najvýznamnejšie patrí účasť na vinárskej súťaží pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Kyjeve, Veterinárnou správou Slovensku republiky, medzinárodný, vzdelávací kurz Someliér vo Francúzsku či vzdelávací kurz Barista v Taliansku a iné..Organizácia tiež aktívne podporuje a zúčastňuje sa ako partner na rôznych, iných podujatiach spojených so vzdelávaním a publicitou gastronomických odvetví.

Naše vzdelávanie
Prečo práve systém DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ?

Prečo práve systém DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ?

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú nielen vedomosti, ale aj schopnosti a zručnosti potrebné na výkon budúcej profesie.

Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania na strednej odbornej škole s praktickou prípravou, ktorú zabezpečuje Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o..

 • praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa
 • výborná možnosť pre študentov získať kvalitnú a profesionálnu prípravu na budúce povolanie
 • študent si pri duálnom vzdelávaní osvojuje pracovné návyky
 • možnosť získania kvalifikácie a praxe u zamestnávateľa
 • po ukončení štúdia možnosť podpísania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
 • finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom
 • reálne pracovné, sociálne situácie a osvojenie si „firemnej kultúry“

AKREDITÁCIA

Akadémii vzdelávania Merkur n.o. boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelené akreditácie v nasledujúcich odboroch:

 • Kuchár Číslo POA : 3477/2021/81/1
 • Čašník, servírka Číslo POA : 3477/2021/81/2
 • Barman Číslo POA : 3477/2021/81/3
 • Barista Číslo POA : 3477/2021/81/4
 • Someliér Číslo POA : 3477/2021/81/5
AKREDITÁCIA

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk