Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Kurzy

Spomenuté vzdelávacie programy majú pridelenú akreditáciu Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Vzdelávacie programy, ktoré Vám ponúkame, sú vedené lektormi s bohatými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, a tak tiež s dlhoročnou praxou a jednotlivých profesijných odboroch.

Výsledkom vzdelávania, okrem zvýšenia kvalifikácie a rozšírenie vedomostí v danej oblasti, je cerifikát, ktorý organizácia udeľuje absolventom vzdelávania. Akadémia odborného vzdelávania, spolupracuje nielen s domácim trhom ale aj zo zahraničným, ako napríklad Taliansko, Nemecko, Poľsko, Francúzsko a Ukrajina.

V týchto krajiných máme renovovaných partnerov, ktorý v tejto oblasti pôosbia a poskytujú služby na najvyššej úrovni, sú to školy, alebo poskytovatelia gastronomických služieb a gastronomického servesi.

Kuchár

Čašník

Someliér

Barman

Barista

Účtovník

Mzdový účtovník

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk