Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Súťaž Vino Šírava | 2019

V mene celého organizačného tímu podujatia Víno Šírava 2019, by sme sa Vám chceli poďakovať za zapojenie sa do súťaže, podporu a samotnú osobnú účasť. V poradí IV. ročník tohto podujatia sa tešil obrovskému záujmu o čom svedčí aj počet súťažných vzoriek, ktorých bolo celkom 320 a v konečnom dôsledku aj veľkému úspechu. V rámci odbornej degustácie bolo zostavených 6 degustačných komisií, zložených z uznávaných vínnych inšpektorov, degustátorov a významných zástupcov slovenských vinárstiev s platnými skúškami degustátora. Súťažné vzorky boli hodnotené anonymne. Hodnotiteľom bola deklarovaná len kategória, odroda a ročník zberu vína. Pre senzorické hodnotenie vín, bol použitý 100 bodový systém O.I.V. Medzinárodnej únie enológov s ohľadom a rešpektovanímvšetkých pravidiel a štandardov odborného hodnotenia pre zachovanie čo najväčšej objektivity a odbornej úrovne.

 

Osobité poďakovanie patrí ústrednému riaditeľovi „ŠVaPSSR“ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky p. prof. MVDr. Jozefovi Bírešovi, DrSc., ktorý ako ústredný riaditeľ spomínanej inštitúcie prevzal záštitu nad týmto podujatím a podporil toto podujatie formou osobnej účasti zamestnancov ŠVaPS SR, t.j. vinných inšpektorov, komisárov a degustátorov, ktorí sa starali o odbornú hodnotiacu časť podujatia, bodové hodnotenie a samotné vyhodnotenie súťažných vzoriek. Poďakovanie patrí aj p. Ing. Zuzane Fischerovej vedúcej odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu za osobitý prístup a pomoc pri organizácií a realizácií celého podujatia a Ing. Marekovi Závrackému vedúcemu odboru kontroly vína, ŠVaPS SR ako riaditeľovi súťaže Víno Šírava 2019, ktorý zabezpečoval odbornú stránku hodnotiaco-degustačnej časti podujatia.

 

V neposlednom rade patrí poďakovanie všetkým Vám, ktorí ste sa zúčastnili alebo akýmsi kúskom prispeli k organizácií a realizácií tohto krásneho podujatia organizovaného na brehu Zemplínskej Šíravy s príznačným názvom „Víno Šírava“ a mimoriadne úspešným IV. ročníkom podujatia len potvrdili, že sa z tohto podujatia stáva pevná tradícia, ktorá si našla samostatné miesto vo svete vína.

 

„Ďakujeme“.

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Organizátor podujatia Víno Šírava

Prílohy:

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk