Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Súťaž Víno Šírava | 2018

Víno medzi nápojmi najušľachtilejšie, medzi liekmi najchutnejšie a medzi pokrmami najpríjemnejšie!

 

Milí priatelia, fanúšikovia a nadšenci dobrého vína, je nám veľkou cťou a zároveň potešením podeliť sa s Vami o zážitky z 3.ročníka odborno - degustačnej súťaže „Víno Šírava 2018“. Krehká a nesmelá myšlienka tohto podujatia sa za 3 roky premenila na dnes, už vysoko odbornú, hodnotiacu súťaž na medzinárodnej úrovni so zúčastnenými vinárstvami domácej ale aj zahraničnej produkcie v počte cca 200 súťažných, hodnotených vzoriek (fliaš). Súťaž ako po minulé ročníky bola organizovaná v srdci Zemplína na brehu Slovenského mora, 1.júna 2018 v hoteli Merkúr na Zemplínskej Šírave. V rámci súťažnej degustácie boli zostavené 3.odborné komisie, zložené z vínnych komisárov a inšpektorov. Predsedami hodnotiacich komisií boli uznávaní odborníci slovenskej produkcie vína t.j. pán. Michálek REGIA TT. Pivnica Orechová, pani. Macíková TOKAJ MACIK WINERY, pán. Masaryk VÍNO-MASARYK. Riaditeľom a zároveň zástupcom Štátnej, veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky, pod ktorej záštitou bolo podujatie organizované, bol Ing. Jaroslav Krúpa. Prihlásené súťažné vzorky vína boli hodnotené 100 – bodovým medzinárodným systémom OIV v 6 kategóriách. V doobedňajších hodinách prebehla odborná degustácia, po ktorej nasledovala porada komisií, spočítavanie pridelených bodov a následne oficiálne vyhlásenie výsledkov. Po tejto formálnej časti súťaže s uzavretou spoločnosťou bola o 17:00 hod. otvorená, verejná, degustácia pre pozvaných 90 hostí s pripraveným programom a degustáciou ocenených vín. V rámci programu sa prezentovali slovenskí a ukrajinskí študenti odborných, hotelových škôl ukážkou prípravy špecialít na grile. Celý program obohatilo a spestrilo vystúpenie Petra Stašáka.Na záver nám dovoľte srdečne sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tomto podujatí po organizačnej stránke ale aj všetkým zúčastneným vinárom a vinárstvam, lebo práve vďaka Vám táto súťaž každým rokom rastie a stáva sa z nej silná a krásna tradícia. Zároveň blahoželáme k získaniu ocenení a medailí a teda k dosiahnutému úspechu.

 

Organizátor Súťaže „Víno Šírava“ Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

 

CENAÚSTREDNÉHO RIADITEĽA ŠTÁTNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRÁVY SRZ

a najvyššie hodnotené vína vo vybraných kategóriách

 

Kategória biele vína suché

Vz.č.140 Pivnica Orechová, Orechová, Sauvignon blanc - biele suché, VZH, 2017 – 94,2 bodov

 

Kategória červené vína suché

Vz.č.114 Movino spol.s.r.o., Veľký Krtíš, Cabernet Sauvignon – akostné odrodové, VZH, 2016 – 93,8 bodov

Prílohy:

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk