Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Šírava ART

Medzinárodná spolupráca umelcov zo Slovenska a Ukrajiny, ktorá sa začala písať v roku 2017.

 

Cieľom projektu bolo spojiť umelecké dianie v oboch krajinách, a zároveň prehĺbiť medzinárodnú kooperáciu oboch štátov, ktorá bola vstupom Slovenskej Schengenskej zóny významne poznačená.

 

 

b5e6-2d23.jpg

Druhý ročník Šírava Art | 2022 "Krásy Šíravy"

a0b0-42af.png

Prvý ročník Šírava Art | 2017 "Umenie bez hraníc - Voda"

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk