Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Medzinárodná spolupráca

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o., okrem domácich partnerov aktívne spolupracuje aj s partnermi zo zahraničia. Ponúkame vzdelávanie a návštevy na rôznych zahraničných školách, hoteloch či univerzitách.

Vedúci pracovníci našej organizácie, v uplynulých rokoch navštívili množstvo úspešných spoločností, firiem, organizácií či škôl na Slovensku, v Taliansku, Nemecku, Poľsku, Francúzsku a Ukrajine kde sa oboznámili s novými trendmi v konkrétnych témach vzdelávacích programov a taktiež si osvojili moderné, praktické a odborníkmi uznávané metódy vzdelávania.

Počas trvania celej odbornej, zahraničnej stáže majú študenti zabezpečené ubytovanie a stravu bezplatne v zariadení do ktorého sú zaradení.

  • Umelecký, medzinárodný plenér Šírava ART ( rok 2017 )
  • Konferencia v oblasti gastronómie v Užhorode v spolupráci s Kyjevskou národnou univerzitou obchodu a ekonomiky a s Užhorodským obchodno-ekonomickým inštitútom ( rok 2017 )
  • Umelecký, medzinárodný plenér Šírava ART ( rok 2018 )
  • Organizácia účasti ukrajinských pedagógov a prezentácia ukrajinských študentov na podujatí „Gastro Danubius“ ( rok 2018 )
  • Medzinárodná konferencia „Európska integrácia metodicko-vzdelávacích činností“ – za účelom odovzdávania slovenských skúseností v procese vzdelávania a implementáie štandardov EÚ v oblasti gastronómie, hotelierstva a turizmu na UA ( rok 2019 )
  • Zimné turnusy zahraničných odborných stáží ( každoročne )
  • Letné turnusy zahraničných odborných stáží ( každoročne )
b4dc-c64e.jpg

Kyjevská univerzita

76eb-c970.jpg

Partnerstvo v oblasti odborného vzdelávania

b6f9-51ae.jpg

Konferencia | 2019 EU integrácia metodicko-vzdelávacích činnosti

b04f-e9e2.jpg

Školenie učiteľov SOŠ

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk