Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Aktivity

Naším poslaním je prepájať teóriu s praxou to znamená, aby sa poznatky z výrobných procesov technologicky vyspelých firiem dostali do pedagogického prostredia.

Hlavným cieľom našej akadémie je poskytovať celoživotné, odborné a predovšetkým vysokokvalitné vzdelávanie.

Vzdelávame nielen študentov ale aj pedagógov odborných škôl. Snažíme sa čo najviac reflektovať potreby trhu práce a prispôsobovať im naše vzdelávacie aktivity.

d9ed-e085.jpg

IKA - CULINARY OLYMPICS | 2024

8b1e-9c84.jpg

DANUBIUS GASTRO | 2018

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk