Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

IKA - CULINARY OLYMPICS | 2024

Akadémia vzdelávania Merkur n.o. svojou účasťou na najstaršej, najväčšej a najrozmanitejšej medzinárodnej súťaže v Kulinárskom umení na svete podporila Slovenský tím, kde sa aj pri tejto príležitosti odprezentovala.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk