Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

DANUBIUS GASTRO | 2018

Tradičný veľtrh a výstava Danubius Gastro, ktorá sa pravidelne usporadúva v Incheba Expo Bratislava, na ktorom sa zúčastnili aj slovenskí a ukrajinskí kuchári pod záštitou Akadémie vzdelávania Merkur, n.o. , ktorí predviedli a pripravili lahodné pokrmy tradičnej domácej kuchyne v modernom podaní.

Danubius Gastro prináša možnosť spoznávať kvalitné potraviny, ochutnávať tradičné chute z regiónov a takýmto spôsobom propagovať to, čo doma vieme bez problémov vyrobiť a na čo môžeme byť právom hrdí.

Na návštevníkov čakal počas štyroch vystavovacích dní bohatý program spojený s viacerými súťažami, v ktorých oslnili aj kvalitné slovenské potraviny.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk