Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Prvý ročník Šírava Art | 2017 "Umenie bez hraníc - Voda"

Prvý ročník podujatia Šírava Art začal v roku 2017 a niesol sa v duchu témy "Umenie bez hrabíc - Voda" na ktorej sa zúčastnilo množstvo nadaných detí z Ukrajiny a Slovenska.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk