Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Snúbenie vína s jedlom

Dňa 29.6.2023 sa v priestoroch pôvabného hotela Merkúr na brehu Zemplínskej šíravy odohralo výnimočné medzinárodné podujatie, ktoré nieslo názov "Snúbenie vína s jedlom". Toto podujatie, zorganizované Akadémiou Merkúr n.o. v úzkej spolupráci so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov, mala za cieľ spojiť teoretické a praktické skúsenosti mladých kuchárov, učiteľov gastronómie a skúsených profesionálov, pričom všetky tieto prvky mali byť prezentované s nádejou na revitalizáciu tradičných jedál prostredníctvom moderných prístupov.

 

Nadšení slovenskí a zahraniční študenti výrazne prezentovali svoje kulinárske schopnosti v príprave jedál, pričom odborná porota, zložená zo špičkových a skúsených kuchárov, detailne dohliadala na každý krok ich tvorby.

 

Oficiálnymi hostiteľmi podujatia boli páni Šafin, veľvyslanec Slovenskej republiky na Ukrajine, a pán Buraš, poradca premiéra pre cezhraničnú spoluprácu. Okrem toho sa podujatia zúčastnili zástupcovia škôl, univerzít a iných významných osobností.

 

Účastníci tejto gastronomickej udalosti nešli len domov s chuťou v ústach, ale aj s bohatými a odbornými skúsenosťami. Ich tvorivý prístup k tradičným jedlám, ktorým vliali moderný dych, si získal pozornosť médií a propagácia tohto podujatia sa rozšírila cez médiá. Okrem toho boli odmenení certifikátmi, ktoré potvrdzovali ich účasť a prínos k tejto jedinečnej udalosti, čím vytvorili nezabudnuteľnú kapitolu v histórii kulinárskych inovácií.

 

Hlavnými partnermi podujatia boli :

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- ŠIOV – Štátny inštitút odborného vzdelávania

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

- Štátna veterinárna a potravinová správa

 

 

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk