Medzinárodná úroveň
odborného vzdelávania
Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.
Kurzy

Vzdelávanie v oboroch

Gastronómia

Gastronómia

Účtovníctvo

Účtovníctvo

IT technológie

IT technológie

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo

Verejna správa

Verejna správa

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o., je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2015. Pôsobnosť organizácie je vymedzená predovšetkým na činnosti a aktivity v oblasti vzdelávania.

Cieľom je poskytovať celoživotné, odborné a predovšetkým vysokokvalitné vzdelávanie. Prepájať teóriu s praxou, flexibilne reagovať na meniace sa trendy a štandardy a čo najviac reflektovať potreby trhu práce a prispôsobovať im naše vzdelávacie procesy.


✓ Akreditácie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
✓ Medzinárodná pôsobnosť,
✓ Vzdelávanie nielen študentov ale aj pedagógov či iných subjektov,
✓ Množstvo úspešne organizovaných podujatí na domácej a zahraničnej úrovni,
✓ Stabilné a dlhodobé vzťahy so zahraničnými partnermi (vzdelávacími inštitúciami),
✓ Kvalitné teoretické znalosti a praktické skúsenosti,
✓ Významní partneri v každom vzdelávacom odbore

Aktuality

Snúbenie vína s jedlom
Pridané dňa: 2.7.2023

Dňa 29.6.2023 sa v priestoroch pôvabného hotela Merk...

Spoločné varenie so šéfkuchárom Hamrákom v Hoteli Merkúr ***
Pridané dňa: 22.5.2023

so šéfkuchárom Hamrákom v Hoteli Merkúr ***

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o., v zahraničí

Cieľom organizácie od počiatkov svojho založenia, bolo vyvíjať činnosti a aktivity na medzinárodnej úrovni smerujúce vytvoriť a poskytnúť kvalitné a inovatívne vzdelávanie v jednotlivých odboroch. Po rokoch pôsobenia, realizácie množstva podujatí, konferencií, workshopov, odborných stáží a aj na základe memoránd o vzájomnej podpore a spolupráci má dnes organizácia stabilné postavenie v tomto segmente s množstvom zahraničných partnerov.

✓ Užhorod - Užhorodská národná univerzita
                    - Užhorodský obchodno-ekonomický inštitút
✓ Kyjev - Kyjevská národná univerzita
✓ Taliansko
✓ Francúzsko
✓ Nemecko
✓ Švajčiarsko

Za veľmi významné považujeme aj to, že sa organizácii podarilo zrealizovať projekt výučby slovenského jazyka na ukrajinských univerzitách za účelom odstránenia jazykových bariér a následnú realizáciu výmenných zahraničných stáží.

Riaditeľ neziskovej organizácie akadémie
odborného vzdelávania MERKUR, n.o.

Ing. Ján Brecko

© Akadémia Merkúr | Tento web vyrobila zo online reklamná agentúra Nasareklama.sk