Reportáž JOJ Šírava ART 2017

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2015. Hlavným cieľom našej akadémie je poskytovať celoživotné, odborné a predovšetkým vysokokvalitné vzdelávanie.

Vzdelávame nielen študentov ale aj pedagógov odborných škôl. Snažíme sa čo najviac reflektovať potreby trhu práce a prispôsobovať im naše vzdelávacie aktivity.

Dôraz kladieme na systém duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Dôkazom úspešnosti a napredovania organizácie je, že už počas svojej krátkej existencie zabezpečila a zrealizovala viacero školení, odborných, vzdelávacích podujatí, či medzinárodných návštev.

Medzinárodná úroveň odborného vzdelávania

Akadémia vzdelávania Merkur n.o. už od svojho založenia začala realizovať aktivity v oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni.

Z geografického hľadiska bolo pochopiteľnou voľbou osloviť na spoluprácu v oblasti vzdelávania Ukrajinu. Naše počiatočné kroky viedli na akademickú pôdu na Ukrajine. Zámer medzinárodnej spolupráce a learningu zaujal Kyjevskú národnú univerzitu v Kyjeve, Užhorodskú národnú univerzitu v Užhorode.

Neskôr sa nám podarilo zapojiť aj Užhorodskú obchodno-ekonomický inštitút v Užhorode. Po úspešnom zanietení pedagógov na ukrajinských univerzitách bol už iba malý krôčik k motivácii študentov, k túžbe po ďalšom vzdelávaní, po absolvovaní odbornej stáži v zahraničí. Začali sme s výučbou slovenského jazyka na ukrajinských univerzitách za účelom odstránenia jazykových bariér.

Potom nasledovali medzinárodné konferencie na akademickej pôde slovenskej univerzity za účasti domácich aj zahraničných pedagógov, konferencie za účelom obchodnej spolupráce, umelecké workshopy za účasti ukrajinských umelcov, medzinárodné odborné stáže študentov. Aj na tento rok sme plánovali ďalšie spoločné projekty ...