Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o.

Akadémia odborného vzdelávania Merkur, n.o. je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2015 a ponúka odborné vzdelávanie pre všetkých, ktorí chcú zvýšiť svoju kvalifikáciu a napredovať.

Hlavným cieľom našej akadémie je poskytovať celoživotné, odborné a predovšetkým vysokokvalitné vzdelávanie.

Naším poslaním je prepájať teóriu s praxou to znamená, aby sa poznatky z výrobných procesov technologicky vyspelých firiem dostali do pedagogického prostredia.

Vzdelávame nielen študentov ale aj pedagógov odborných škôl. Snažíme sa čo najviac reflektovať potreby trhu práce a prispôsobovať im naše vzdelávacie aktivity.

Medzinárodná úroveň odborného vzdelávania

Akadémia vzdelávania Merkur n.o. už od svojho založenia začala realizovať aktivity v oblasti vzdelávania na medzinárodnej úrovni.

Z geografického hľadiska bolo pochopiteľnou voľbou osloviť na spoluprácu v oblasti vzdelávania Ukrajinu. Naše počiatočné kroky viedli na akademickú pôdu na Ukrajine. Zámer medzinárodnej spolupráce a learningu zaujal Kyjevskú národnú univerzitu v Kyjeve, Užhorodskú národnú univerzitu v Užhorode.

Neskôr sa nám podarilo zapojiť aj Užhorodskú obchodno-ekonomický inštitút v Užhorode. Po úspešnom zanietení pedagógov na ukrajinských univerzitách bol už iba malý krôčik k motivácii študentov, k túžbe po ďalšom vzdelávaní, po absolvovaní odbornej stáži v zahraničí. Začali sme s výučbou slovenského jazyka na ukrajinských univerzitách za účelom odstránenia jazykových bariér.

Potom nasledovali medzinárodné konferencie na akademickej pôde slovenskej univerzity za účasti domácich aj zahraničných pedagógov, konferencie za účelom obchodnej spolupráce, umelecké workshopy za účasti ukrajinských umelcov, medzinárodné odborné stáže študentov. Aj na tento rok sme plánovali ďalšie spoločné projekty ...